Webmastere

Webmastere

Opgaver
Hjemmesiden: opsætning, opdatering, vedligehold og fornyelse.

Webmastere
Se siden Udvalg

Beskrivelse

  • Udvalget mødes nogle gange årligt efter aftale og efter antal af opståede opgaver.
  • Udvalget har til opgave at vedligeholde klubbens hjemmeside.
  • Udvalget opdaterer og fornyer hjemmesiden efter aftale med klubbens bestyrelse.
  • Udvalget holdet sig ajour med nye tiltag og ny viden om det system som hjemmesiden er bygget op på.
  • Webmasterne arbejder tæt sammen med bestyrelsen og klubbens formand, da klubbens hjemmeside er klubbens ansigt udadtil.