Bygningsudvalg

Bygningsudvalg

Opgaver

Installationer, bygningsvedligehold, containere/grejskure, arbejdsdag, kontakt til havnen, indkøb.

Medlemmer

Erik Sørensen, Kjeld Skau.

Beskrivelse

Udvalget mødes ad hoc en 1-2 gange årligt, for at koordinere og aftale årets opgaver i huset og udenfor huset.
Udvalget sørger for indkøb, såsom udstyr for vedligehold af klubhuset, terrassen, køkken/bad, samt efter aftale med diverse andre udvalg – avudstyr og andet nødvendigt inventar i klubhuset.
Udvalget mødes efter aftale til regelmæssigt eftersyn af bygningers og installationers vedligehold.
Udvalget kontakter eksterne håndværkere om nødvendigt.
Udvalget arrangerer en årlig indkaldt arbejdsdag for frivillige klubmedlemmer, hvor der vedligeholdes inde og ude, samt evt. laves nye tiltag.