Instruktionsudvalg

Instruktionsudvalg

Opgaver
Svømmehalstider, instruktører, program hal/hav, begynderkursus, tjeklister, holdledere, manualer, km-roning, test/screening, forumtråd, http://nyikajak.dk

Medlemmer
Se siden Udvalg

Beskrivelse

  • Udvalget har kontakt til svømmehal, der bruges til instruktør- og begynderkursus samt vintertræning.
  • Udvalget indkalder til instruktørstormøde i starten af året og her organiseres årets begynderhold og instruktørteams, samt evt. kurser og undervisningsudvikling for instruktører.
  • Udvalget sætter datoer for årets begynderkursus/hal- og havprogram, samt opdaterer manualer til brug for begyndere.
  • Udvalget er holdledere på hav/ udpeger holdledere fra instruktørgruppen, samt screener nye roere.
  • Udvalget informerer og sætter hal- og havprogram, samt km-roning på Forum i tråden ‘Instruktionsudvalget’ og på siden: http://havkajak.tk