Instruktionsudvalg

Instruktionsudvalg

Opgaver

Svømmehalstider, instruktører, program hal/hav, begynderkursus, tjeklister, holdledere, manualer, km-roning, test/screening, forumtråd, havkajak.tk.

Medlemmer

Pauline Kerrn-Jespersen, Jens Danielsen, Lene Jørgensen, Pernille Brandt.

Beskrivelse

Administrer fordelingen af kajakpladser i samarbejde med bestyrelsen.
Udvalget har kontakt til svømmehal, der bruges til instruktør- og begynderkursus samt vintertræning.
Udvalget indkalder til instruktørstormøde i starten af året og her organiseres årets begynderhold og instruktørteams, samt evt. kurser og undervisningsudvikling for instruktører.
Udvalget sætter datoer for årets begynderkursus/hal- og havprogram, samt opdaterer manualer til brug for begyndere.
Udvalget er holdledere på hav/ udpeger holdledere fra instruktørgruppen, samt screener nye roere.
Udvalget informerer og sætter hal- og havprogram, samt km-roning på Forum i tråden ‘Instruktionsudvalget’ og på siden: http://havkajak.tk