Trailervejledning

Aarhus havkajakklub’s trailer

trailer

  • 750 kg’s trailer med påløbsbremse til 12 kajakker
  • Registreringsnummer : ER 6517
  • Mærke : PHV
  • Stelnummer : 7597010
  • Tilladt totalvægt : 750 kg
  • Egenvægt : 350 kg

Placering
Indtil videre befinder kajaktraileren sig på havnens trailerparkering. Den befinder sig på venstre side af vejen, dvs. på modsatte side af klubhuset. Traileren skal være aflåst. Den aflåsbare kasse som traileren er forsynet med må dog IKKE være aflåst. En aflåst kasse inviterer til indbrud.
Trailerens registreringsattest, nøgler til trailerlåsene og bomkortet befinder sig i en plastkasse der hører hjemme i grejrummet. Kassen tages med på tur og afleveres i grejrummet efter endt tur.

Reservation
Reservation af traileren foregår via rokort.dk. Traileren er lagt ind som ”båd” nr. 98.
Turudvalget og andre klubture har førsteret til kajaktraileren. Er den ikke booket en måneds tid før du har en privat kajaktur … så er du velkommen til at booke den til din tur. I lighed med reservation af kajakker skal du dog spørge bestyrelsen om tilladelse hvis du ønsker at booke traileren i mere end 2 dage. Fredag eftermiddag til søndag aften er dog ok.
For at turen er en klubtur skal den være slået op på forum og være åben for alle medlemmer. I særlige tilfælde kan der dog afviges fra denne regel, hvis målgruppen er stor nok. Her tænkes f.eks. på Q­camp (kun kvinder) og den begyndervenlige tur efter friroringen, hvor de friroede havde førsteret til traileren.

Vægt
Kajaktraileren har en maksimal tilladt totalvægt på 750 kg og må laste 400 kg, dvs. den tomme trailer vejer 350 kg. På registreringsattesten på bilen kan du se hvor meget din bil må trække. Der er opgivet største totalvægt med og uden bremser. Da traileren har påløbsbremse er det den største totalvægt med bremser der er gældende.
For at du må køre med en fuld lastet kajaktrailer skal dette tal være 750 kg eller større.
Er den tilladte totalvægt med bremser mindre end 750 kg, må du dog stadigvæk godt køre med traileren. Så må du bare ikke læsse mere på traileren end at du holder dig under den tilladte totalvægt.
Eksempel : Min Citroen DS3 må trække 500 kg. Da traileren vejer 350 kg må jeg læsse 150 kg på den, dvs. jeg skal nok ikke køre med mere end 5 kajakker.

Trailerkørekort
Da traileren har en maksimal tilladt totalvægt på 750 kg er det IKKE nødvendig med et trailerkørekort for at køre med kajaktraileren.

Hastighed
På landevejen er maksimal tilladt hastighed 70 km/t. På motorvejen er det 80 km/t. Tag højde for den nedsatte hastighed ved planlægningen af din tur.

Kajakker
Kajaktraileren er bygget til at kunne transportere 16 kajakker. Bestyrelsen har dog af forskellige årsager besluttet, at der kun må kører med op til 12 kajakker. Disse kajakker skal læsses i de tre nederste lag, dvs. det øverste lag må ikke benyttes.
En af årsagerne er en vægtbetragtning. En let kulfiberkajak vejer omkring 18 kg mens en tung plast eller glasfiberkajak godt kan nærme sig de 30 kg. At regne med et gennemsnit på 25 kg pr kajak er nok ikke helt ved siden af. De 400 kg traileren må laste svarer så nøjagtig til 16 kajakker. Problemet er så, at vi ikke kan transportere pagajer, paddelfloat, pumpe og andet grej på traileren.
Transportforsikringen bliver også væsentlig billigere ved at begrænse antallet af kajakker og dermed værdien af de transporterede kajakker.
Traileren bliver mere stabil ved at sørge for at tyngdepunktet ligger så lavt som mulig.

Papirer
En kopi af trailerens registreringsattest SKAL medbringes ved kørsel herhjemme. Denne ligger i bunden af kassen med stropper. I udlandet er det nødvendig med en original registreringsattest. Denne ligger bestyrelsen inde med, så husk at bestille den i god tid.
Når man kører med trailer skal man også medbringe regsitreringsattesten på den bil der trækker traileren.

Forsikring
Der er tegnet kaskoforsikring på traileren og der er tegnet en transportforsikring, der dækker de kajakker der transporteres. Kajakkerne er dækket op til en samlet nypris af 250.000,­ kr. Transportforsikringen dækker uheld. Den dækker f.eks. ikke, hvis man glemmer at fastspænde en kajak ordentlig.
Trailerens forsikring dækker heller ikke når man som chauffør forvolder skade med traileren. Bakker man f.eks. ind i en anden bil med kajaktraileren … så er det bilens ansvarsforsikring der dækker skaden. Det er derfor vigtig, at du undersøger om dit træk er forsikret. Hos nogle forsikringer er det gratis at forsikre trækkrogen, men den skal være registreret i forsikringspolicen for at forsikringen dækker.

Fastspænding
I kassen med registreringspapirer og nøgler er der også et begrænset antal stropper til fastspænding af kajakker. Der er dog ikke til 12 kajakker, så alle medlemmer opfordres til at investere i egne stropper. Til fastspænding på traileren er en længde af 2,5 meter tilstrækkelig. Køb nogle solide. Da det er chaufførens ansvar at alle kajakker er ordentlig fastspændt kan han afvise for ringe eller defekte stropper.
På hver hylde er der plads til to kajakker.
Den nemmeste måde at fylde traileren på er at starte oppefra og nedefter med det inderste lag. Kajakkerne fastspændes løbende. Herefter tager man det yderste lag oppefra og nedefter. Den allerøverste hylde er som sagt forbudt område.
Det inderste lag fastspændes ligesom man ville fastspænde kajakken på tagbøjlerne af en bil.
Det yderste lag skal sikres ved at trække stroppen igennem øjet for enden af stangen.

Spørg endelig hvis du er i tvivl.

Ansvar
Det er chaufførens ansvar at alle kajakker er fastspændt ordentlig på traileren og at traileren er fastspændt ordentlig på det trækkende køretøj. Kontroller at traileren sidder ordentlig fast på trækkrogen ved løfte op i trækstangen. Det elektriske stik skal være sat i. Kontroller at lyset virker. Det gælder såvel lys, bremselygter og blinklys. Sikringsviren skal være fastgjort til bilen. Bilen skal være forsynet med et øje til montering af viren. Er den ikke det kan en nødløsning være at hægte den rundt om selve trækkrogen. Det er dog ikke helt efter reglerne.
Hænger kajakkerne mere end 1 meter ud over bagenden af traileren skal der hægtes noget i enden af en eller flere af kajakkerne. En sikkerhedsvest som alle skal have med i bilen egner sig fint til formålet … selvom det nok ikke er helt efter bogen.

Eventuelle bøder betales af chaufføren.

Kilometerbetaling
Kørsel med kajaktrailer øger bilens normale brændstofforbrug til omtrent det dobbelte.
Ved kilometerafregningen kan man bruge følgende afregningsmetode.
Den trækkende bil kompenseres med 3 kr. pr. kørt kilometer, der betales i fællesskab af de, der har kajakker med på traileren.