Glemte sager – hittegods

Klubben har flg. procedure for Hittegods aftalt med Hittegodskontoret, Aarhus.: 

”Efter oprydning fremlyses genstande for deres ejermand i 30 dage, hvorefter det må bortskaffes af klubben.

Kun genstande, der kan indbringe et hammerslag ved politiauktion på over 500,- skal indleveres til Hittegods”.