Brug af klubkajakker

Brug af klubkajakker

Klubben har et antal klubkajakker og en masse udstyr som klubbens medlemmer frit kan låne til egen brug.
Der er dog visse punkter som skal overholdes:

  1. Regler for brug af klubkajakker (se link nedenfor) skal læses og følges
  2. Kajakken skal reserveres på rokort og turen skal oprettes i rokort inden du tager på vandet
  3. Der kan kun reserveres kajak til 2 ture ad gangen på rokort pr. person
  4. Eventuel skade skal anmeldes på rokort
  5. Kajak og udstyr skylles efter brug
  6. Kajak og udstyr placeres korrekt i container/skur efter brug
  7. Klubkajakker kan kun bookes til privat tur som varer max 2 dage (1 overnatning). Skal du bruge kajakken mere end dette skal turen være slået op som klubtur på forum senest 14 dage inden afgang og dermed være åben for klubbens øvrige medlemmer. Havkajakroernes træf og Q camp anses for at være klubture og de annonceres på forum. Ønsker du at bruge en klubkajak til længere privat tur (over 2 dage) skal du ansøge bestyrelsen. Dette gøres via mail på bestyrelse@aarhushavkajakklub.dk

Her er en detaljeret beskrivelse af reglerne: Brug af klubkajakker

Man må også låne en kajak til en gæsteroer: Regler for gæsteroere